Οι εκδρομές μας

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε κέντρα περιβαλλοντικής κι πολιτιστικής εκπαίδευσης που εμπλουτίζουν την σχολική ζωή.