Δραστηριότητες

  • Μπαλέτο (Διπλωματούχος Καθηγήτρια Χορού)
  • Χιπ-χοπ
  • Ποδόσφαιρο(Προπονητής Αθλητικών Δραστηριοτήτων)
  • Αυτοάμυνα
  • Αγγλικά (Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας)
  • Περιβαλλοντική Αγωγή (Πτυχιούχος Γεωπόνος)
  • Θεατρική Αγωγή (Μουσικοκινητική- Κουκλοθέατρο από Θεατρολόγο)