Το προγραμμά μας

Το παιδαγωγικό μας πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε ηλικίας και δίνει έμφαση στην ατομικότητα, τα ενδιαφέροντα, και τις ανάγκες κάθε παιδιού. Κύριο μέλημά μας είναι να του δοθεί η δυνατότητα να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων που θα το βοηθήσουν να εξελιχθεί ολόπλευρα.

Επιπλέον στον σχεδιασμό των προγραμμάτων μας προωθείται η ενεργητική βιωματική και συνεργατική μάθηση. Σκοπός τους:

  • Η αλληλεπίδραση του παιδιού με το φυσικό περιβάλλον(βιολογικός λαχανόκηπος-περιβαλλοντική αγωγή)
  • Η ενίσχυση της κοινωνικοποίησης
  • Η στήριξη της γλώσσας σε όλους τους τομείς.
  • Η δυνατότητα να εκφραστεί το παιδί μέσω της ζωγραφικής, της μουσικής, της δραματοποίησης, της γραφής, του κουκλοθεάτρου κλπ
  • Η ανάπτυξη απλών μαθηματικών δεξιοτήτων.
  • Η ανάδειξη του παιχνιδιού ως κέντρο του.