Σχολή γονέων


Η οικογένεια αποτελεί ζωτικό στοιχείο σε όλες τις κοινωνίες, ενώ αποτελεί φορέα διαμόρφωσης των αξιών του παιδιού (Γιώτσα,2003).
Ο Erikson (1950), έδωσε έμφαση στα στάδια εξέλιξης του ατόμου και του οικογενειακού συστήματος, τονίζοντας ότι το παιδί και η οικογένεια εξελίσσονται παράλληλα. Κοινωνικά φαινόμενα όπως: η αύξηση του αριθμού των διαζυγίων, ο πολλαπλασιασμός του αριθμού δεύτερων γάμων, οι μονογονεϊκές οικογένειες, γάμοι μεταξύ ατόμων διαφορετικών εθνοτήτων, γονείς (συνήθως μητέρες) που μεγαλώνουν παιδιά εκτός γάμου, αποτελούν ζητήματα που προκαλούν προβληματισμούς για την δομή και λειτουργία της οικογένειας.
Σύμφωνα με τον Γεώργα (1990), η οικογένεια, επηρεαζει τους δεσμούς των ομάδων στην κοινότητα και η μορφή της αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην διαμόρφωση των αξιών και της προσωπικότητας του ατόμου.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Σε έρευνα της Πανελλήνιας επιτροπής σχολών γονέων Ελλάδος ( Κιτσάκη, Παππά, Βουλγαράκη, Γυφτοπούλου, Νανατου, 2003), φάνηκε πως οι γονείς που συμμετείχαν σε προγράμματα Σχολών Γονέων, αυτοπροσδιορίζονταν και διευκολύνονταν στην εκδήλωση των συναισθημάτων τους κατά την άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου.
Σύμφωνα με τους Pinsker & Geoffroy (1981), οι οποίοι μελέτησαν μεγάλο αριθμό σχετικών προγραμμάτων, οι συμμετέχοντες σε αυτά πέτυχαν: να έχουν μεγαλύτερη σύμπνοια και καλύτερο συντονισμό με τον άλλο γονέα και αντιμετώπιζαν λιγότερες οικογενειακές διαφωνίες.


Η “ΔΙΚΗ ΜΑΣ” ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

Εδώ και 20 χρόνια το εκπαιδευτήριο, διατηρεί σχολή γονέων, με στόχο την υποστήριξη των γονέων στα θέματα διαπαιδαγώγησης. 
Απο το 2010, η Σχολή Γονέων στο Βιο-το Λαγουδάκι, ανανεώθηκε με την ανάθεση της στην κα Λιάγκα Ειρήνη (Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας, MSc, Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων, Μαία, τ. Εργαστ. Συνεργάτ.ΑΤΕΙ Αθηνών), που μέσω τεχνικών ενεργητικής μάθησης, επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικής υποστήριξης που παρέχεται πρός τους γονείς,με τρόπο κατανοητό και τεκμηριωμένο επιστημονικά.
Εφαρμόζοντας την αρχή: “ Ο Άνθρωπος λειτουργεί και αναπτύσσεται ως ολότητα”, διασφαλίζεται σε κάθε συνάντηση ο αναλυτικό-λογικός τρόπος αντίληψης και έκφρασης αλλά και ο αναλογικό-διαισθητικός που περνά μέσα απο σχήματα, εικόνες, συναισθήματα, αισθήσεις. Η εφαρμογή της συνδυαστικής αυτής μεθόδου, ιδιαίτερα όπως συνυπάρχουν στην βιωματική εμπειρία, οδηγεί με μεγαλύτερη σιγουριά στην μάθηση, νέων μοντέλων σκέψης και συμπεριφοράς. (Πολέμη-Τοδούλου, 2007)
Βασική μας μέριμνα είναι η ανάπτυξη κλίματος οικειότητας, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στον προσωπικό τρόπο σύνδεσης των μελών και αξιοποιώντας την δυναμική της ομάδας. Ερεθίσματα και ασκήσεις, που απευθύνονται στον αναλογικό τρόπο αντίληψης διευκολύνουν την επικοινωνία σε περισσότερα επίπεδα και λειτουργούν μαιευτικά διευκολύνοντας την ανάδυση συναισθημάτων, εμπειριών και στάσεων σε κάθε θέμα που επεξεργαζόμαστε.
Απώτερος σκοπός η δημιουργία συνδετικού ιστού μεταξύ των μελών της ομάδας, και μεταξύ των συναντήσεων, αφού αποδεδειγμένα αυτά ως στοιχεία έχουν μεγάλη επικοινωνιακή δύναμη και παραμένουν εντονότερα στην μνήμη, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της κάθε συνάντησης και συνολικά του προγράμματος. (Vassiliou, G, 1981, όπ.αναφ. στη Πολέμη-Τοδούλου, 2007).

Κάθε Σχολή Γονέων στο εκπαιδευτήριο έχει διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς, ενω κάθε χρόνο ανανεώνονται και επικαιροποιούνται τα θέματα, έτσι ώστε οι γονείς που παρακολουθούσαν την σχολή τον προηγούμενο χρόνο να διατηρούν το ενδιαφέρον τους μαθαίνοντας διαρκώς νέα και ωφέλιμα πράγματα. Στο τέλος κάθε χρονιάς απονέμονται διπλώματα παρακολούθησης σε κάθε γονέα που συμμετείχε, στα οποία αναφέρεται η θεματολογία κάθε Σχολής , καθώς και χρονική περίοδος, που αυτή λοποιήθηκε.Η Σχολή Γονέων του Βιο-Λαγουδάκι, λειτουργεί στο χώρο του Παιδικού Σταθμού κάθε 1η Τετάρτη του μήνα 18:00 με 20:00 και μπορείτε να κάνετε κράτηση θέσης για τις διαλέξεις.

Σας περιμένουμε, να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο! 

“Καλύτεροι Γονείς, καλύτερος κόσμος!!!”

Με εκτίμηση, 
Λιάγκα Ειρήνη, MSc
Υπεύθυνη Σχολής Γονέων Εκπαιδευτηρίου ΒΙΟ-Το Λαγουδάκι. 
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας. 
Μαία
Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων