Ιστορια

 

 

 

Το 2004 ιδρύθηκε στη Γλυφάδα Αττικής το οικολογικό νηπιαγωγείο «ΒΙΟ το Λαγουδάκι» συγχρόνως με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη χώρα μας!


Η πραγματική ο ι κ ο λ ο γ ί α δεν περιορίζεται στον «περιβαλλοντισμό...» και στην προστασία των λουλουδιών. Είναι μια συνολική κριτική στον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης και δομής των κοινωνικών σχέσεων αναδεικνύοντας αξίες όπως ο σεβασμός στην διαφορετικότητα, η αλληλεγγύη, η κοινωνική και η ατομική ευθύνη. Για την οικολογική βιωσιμότητα ο άνθρωπος πρέπει να στραφεί σε πιο βιώσιμους τρόπους διαχείρισης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Εμείς ενισχύουμε αυτές τις πρωτοβουλίες μέσα από το αντικείμενό μας την «Προσχολική Αγωγή»!

  Ανακυκλώνουμε υλικά - επαναχρησιμοποιούμε και κατασκευάζουμε, παίζουμε σε μεγάλους  καταπράσινους χώρους, καλλιεργούμε στον  βιολαχανόκηπό μας φυσικής καλλιέργειας - γίνεται η διαδικασία της κομποστοποίησης (compost) οργανικών υλικών, η διατροφή των παιδιών ειναι βιολογική και παραδοσιακή με πιστοποίηση ΔΗΩ, συνεργάτες και εξειδικευμένο προσωπικό (παιδαγωγοί, οικολόγοι, καλλιτεχνες, παιχνιδαγωγοί), περιβαλλοντικές δράσεις και επισκέψεις σε ανάλογα θεματικά πάρκα, βιοκαλλιέργεις, παιδικά μουσεία. Με αισιοδοξία για το μέλλον και αγάπη προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον καλλιεργούμε ολόπλευρα τους αυριανούς ευαισθητοποιημένους και συνειδητοποιημένους ανθρώπους.